Spoločnosť ENERGOHAUS, s.r.o. ponúka realizáciu kompletného prevedenia nízkoenergetického domu na kľúč. Je to služba, ktorá prináša klientovi možnosť nevybočiť zo svojich doterajších aktivít, životného štýlu, voľného času a pri porovnateľnej cene postaviť si rodinný dom, ktorý spĺňa vaše predstavy o bývaní. Stavba na kľúč znamená predovšetkým odbremenenie sa od samotnej výstavby – šetrí čas, nepotrebujete žiadne odborné znalosti, získate záruku na hotové dielo ako celok. Samozrejme, aktívna spoluúčasť je nevyhnutná. Všetky potrebné činnosti preberá na seba naša spoločnosť, ktorá stavia váš vysnívaný rodinný dom.

Čo všetko ponúkame pri výstavbe domu na kľúč?

 

Rozhodnutie o začatí výstavby domu je veľmi významný krok. Väčšinu rozhodnutí už nebude možné neskôr zmeniť. Z tohto dôvodu sa vám bude venovať špecialista na túto problematiku, ktorý vám krok po kroku vysvetlí, akými fázami prejde výstavba. Základom pre výstavbu je samozrejme kúpa pozemku. Všetko ostatné vieme zabezpečiť v našej firme už my.

Fáza I. – Dôkladná príprava na zahájenie stavby

 • Analýza
 • Architektonická štúdia, vizualizácia
 • Cenová kalkulácia stavby vrátane prípojok
 • Projektová dokumentácia umiestnenia stavby na parcele
 • Kompletná projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu vrátane profesii
 • Zabezpečenie stavebného povolenia
 • Geometrické zameranie pozemku
 • Stavebný dozor
 • Sprístupnenie pozemku pre stavebné mechanizmy, zabezpečenie el. prípojky

 

Fáza II. – Hrubá stavba

 

 • Vytýčenie / zameranie stavby podľa geodetickej situácie
 • Výstavba zateplenej základovej dosky, zvislá hydroizolácia, zvislé zateplenie základového pásu pokládka ležatej kanalizácie, pokládka pásoviny pre bleskozvod, železná výstuž
 • Hydroizolácia základovej dosky pod obvodové a nosné murivo
 • Výstavba obvodového muriva, nosných a nenosných deliacich priečok, komínového systému
 • Realizácia strechy, krov, pokrytie, okapový systém, strešný výlez, opracovanie podhľadov
 • Umiestnenie okien a vchodových dverí
 • Vyrovnanie a úprava terénu

Fáza III. – Holodom

 • Interiérové zvislé omietky ( sadrové, vápenno cementové )
 • Vonkajšie fasádne silikónové omietky vrátane sokla ( mozaika marmolit )
 • Elektrické, kanalizačné a vodovodné rozvody ( podľa projektovej dokumentácie )
 • Realizácia podlahového kúrenia ( elektrické, teplovodné )
 • Podlahový samonivelizačný anhydritový poter
 • Stropná, strešná izolácia ( minerálna alebo sklená vata, chytrá izolácia )
 • Stropný sadrokartónový systém, montáž stropného podkrovného výlezu
 • Montáž bleskozvodu
 • Revízna správa od elektroinštalácie, revízna správa od bleskozvodu, vodovodná tlaková skúška
 

Fáza IV. – Na kľúč

 • Maľovka interiéru podľa požiadaviek klienta
 • Montáž interiérových dverí
 • Realizácia celkovej sanity, keramické obklady a dlažby ( kúpeľňa, WC, technická miestnosť, špajza, chodba )
 • Inštalácia vodovodných batérii, svietidiel
 • Kuchynská linka
 • Pokládka laminátovej, alebo inej podlahy
 • Pokládka keramickej dlažby terasa, vstupné schody, obkladanie nosných stĺpov
 • Revízna správa ku komínu ( potrebné ku kolaudácii )
 • Vystavenie energetického certifikátu pre kolaudáciu stavby ( nízkoenergetická stavba do 50 kW/m2 )
 
 

Fáza V. – Prípojky a exteriér

 • Realizácia elektrickej, vodovodnej, kanalizačnej prípojky ( vodomerná šachta, el. rozvodová skriňa )
 • Studňa – hľadanie vodného zdroja vŕtanie, pripojenie do domu, tlaková nádoba, ponorka, filtre
 • Pletivová, alebo murovaná ohrada, zámková dlažba, chodníky, brány
 • Záhradná architektúra ( projekt a realizácia )

Tieto uvedené činnosti sú súčasťou základnej ceny rodinného domu na kľúč. Je možné, že klient sa rozhodne pre určitý nadštandard či už pri omietke, stropoch, sanite, či kuchynskej linke, ktorý po konzultácii s nami možný za doplatok.

Ku každému klientovi, resp. realizácii rodinného domu pristupujeme individuálne. Odbúranie stresu a negatívnych faktorov pôsobiacich na klienta počas výstavby je samozrejmosťou. V našej firme vám poskytneme ten najlepší servis pri výstavbe vášho rodinného domu na kľúč. Kontaktujte nás – naši odborníci sú pripravení na akékoľvek otázky. V prípade záujmu vás pozývame na obhliadku vzorového domu, referenčnej stavby. Viac info na tel: 0918817116 info@energohaus.sk.

Z čoho staviame

Murovaný dom ostáva synonymom masívnej stavby a „bývania na sto rokov”. Technológia výstavby je pri klasickom murovaní viac ako pri montovaných domoch závislá od počasia a ročného obdobia, tempo stavby spomaľuje prácnosť a pri starších typoch murív aj kombinovanie s tepelnoizolačnými materiálmi, nevýhodou je aj značný podiel vody viazanej v murive, najmä v prvých mesiacoch. Nie všetky tieto mínusy však platia aj pre moderné murovacie prvky. Tie sa vyznačujú vysokou presnosťou a technologický pokrok umožnil používanie tenko vrstvového lepenia namiesto ukladania do maltového lôžka – znižujú sa tým tepelné straty obvodovým murivom a klesá obsah vody v konštrukcii.

 

Vlastnosti murovanej stavby

Výrobcovia montovaných stavieb vyčítajú murovaným nižší tepelný odpor a teda dlhší čas potrebný na vykúrenie. Súčasné murovacie prvky sa však vyznačujú potrebnými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Vyššia tepelná kapacita (schopnosť materiálu akumulovať teplo) znamená nielen dlhší čas na vykúrenie, ale aj dlhší čas kým sa dom vychladí a v lete dlhší čas pokým sa dom nepríjemne prehreje. Všetkým murovaným konštrukciám môžeme k dobru pripočítať vysokú pevnosť, dlhú životnosť a variabilnosť tvarového riešenia objektu. Nevýhodou môže byť väčšia zastavaná plocha ako dôsledok hrubších konštrukcií.

 

Na stavbu je vhodný každý jeden materiál. To však neplatí z hľadiska úspory. Najlepším riešením je postaviť steny z čo najtenšieho materiály, ale dostatočné únosného (15 – 30cm) a doplniť ho hrubšou tepelnou izoláciou.

 


 

Medzi najrozšírenejšie materiály ktoré používame na výstavbu stien patria:

 

Tehla:/ Porotherm, Heluz,Leier…./

Je to prírodný stavebný materiál. Pálená tehla je prastarý stavebný materiál, kde hlavnou úlohou bolo a dodnes je vyrobiť z dostupného materiálu jednoduchým postupom stavebný materiál, komplexný tehlový stavebný systém s ktorým zvládnme postaviť hrubú stavbu rodinného domu. Tehla v jednej konštrukčnej  vr stve spája tri základné funkcie obvodových stien: nosnú, tepelnoakumulačnú a tepelnoizolačnú – ale vždy jednu z nich „zanedbáva“. Masívna tehla – pálená alebo vápenno-piesková – (klasické pálené tehly alebo „Silka”), má dobrú nosnosť i akumulačnú schopnosť, tepelnú izoláciu však musíme zabezpečiť doplnkovou izolačnou vrstvou a po doplnení izolácie príliš narastá hrúbka stien.

 


 

Pórobetón:  / Ytong,Porfix,Solbet,Porobetón Ostrava…./ 

Pórobetón si na Slovensku udržuje vzácne druhé miesto medzi najčastejšie používanými stavebnými materiálmi. V stavebníctve má síce kratšiu históriu ako tehla, ale presviedča svojou kvalitou rovnako ako svojou cenou. Výhodou pórobetónu je použitie tenkej vrstvy lepiacej malty, čo znižuje únik tepla cez spojovacie škáry.Pórobetónové steny („Ytong”) spĺňajú požiadavky na statiku a v niektorých prevedeniach sa priblížia aj parametrom požadovaným pre obvodové konštrukcie EPD, akumuláciu tepla však musia prevziať iné konštrukcie.

 


 

VELOX – štiepkocementová doska 

je systém strateného debnenia, kde nosnú a akumulačnú časť stien tvorí betónová  len 15 cm hrubá vrstva doplnená o tepelnú izoláciu o hrúbkach 5,8,10,12,15,18 až 20 cm.Vďaka  skvelým tepelno izolačným vlastnostiam stavebného systému VELOX si môžete postaviť v podstate akýkoľvek rodinný dom, a to i dom nízkoenergetický, či dokonca pasívny.

 

 

 • Vynikajúce tepelne izolačné vlastnosti (tepelný odpor R = 3,38 až 6,82 m2KW-1 v závislosti na požadovanej hrúbke izolácie), ktorých klasické murovacie materiály môžu dosiahnuť až po dodatočnom zatepľovaní
 • Veľmi vysoká tepelno-akumulačná schopnosť konštrukcie. Až 7x vyššia ako pri klasických murovacích materiáloch a  22x vyššia ako pri pórobetóne
 • Masívna a stabilná monolitická konštrukcia. Vhodný systém aj do oblastí so zakladaním v málo únosných zeminách
 • Vynikajúce statické vlastnosti a požiarna odolnosť betónu
 • Žiadne plochy tepelných mostov
 • Výborné zvukovo izolačné vlastnosti dosiek
 • Veľmi vysoká životnosť
 • Prírodný materiál. Dosky VELOX tvorí drevo, cement a vodné sklo
 • Úspory za vykurovanie. Vďaka vysokej tepelnej izolácii a akumulačnej schopnosti stien ušetria majitelia domov až 40 % za kúrenie. Vonkajšia stena VELOX hrúbky 32 cm má rovnaký tepelný odpor ako 245 cm stena z plných pálených tehál.
 • http://www.velox.cz/content/image.php?uid=4db0094106800

 

Akumulácia tepla, stavebných materálov. 

Akumulácia tepla je schopnosť materiálu udržať teplo a preniesť tepelnú energiu z obdobia relatívneho prebytku do obdobia relatívneho nedostatku. V obytnej stavbe s dobrou akumuláciou sa pri vykurovaní časť tepla najskôr uloží do stien, podláh, stropov a až potom sa postupne uvoľňuje do interiéru. Teplo akumulované v stavebnej konštrukcii vytvára aj priaznivejšiu klímu vo vnútornom priestore, a to v každom ročnom období: v lete zabraňuje prehriatiu, v zime rýchlemu vychladnutiu. Obdobne to pôsobí aj počas dňa a noci.
Vyvážený pomer tepelno-akumulačných schopností budovy a veľmi dobrých tepelno-izolačných parametrov jej obvodového plášťa zároveň výrazne prispieva k vytvoreniu optimálnej vnútornej klímy. Akumulačná schopnosť budovy môže najmä v spojení s pasívnym využitím slnečnej energie znížiť nároky na vykurovanie a chladenie.

 

Množstvo akumulovaného tepla v konštrukciách rovnakých hrúbok z rôznych stavebných materiálov

unnamed